🌟 Najlepsze rzeczy na świecie na stronie: Niebiański.pl 🎯 Wzory ideałów dla określonych celów na stronie: Awarena.pl 🎉Zniżki do 90% - sprawdź nasz program rabatowy

Tlen

TLEN

 

Zapotrzebowanie dzienne na TLEN:

Około 288 litrów/ 432 gramów

Tlen (O, łac. oxygenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 8, niemetal z grupy tlenowców w układzie okresowym.

Stabilnymi izotopami tlenu są 16O (stanowi ponad 99% tlenu naturalnego), 17O oraz 18O.

Tlen w stanie wolnym występuje w postaci cząsteczek dwuatomowych O2 oraz trójatomowych – ozonu O3 (głównie w ozonosferze). Szczególną jego odmianą jest odkryty w latach 90. XX w. „czerwony tlen” o wzorze O4.

Tlen jest paramagnetykiem. Ciekły tlen ma barwę niebieską. Stały tlen znany jest w sześciu odmianach alotropowych.

Występowanie

Tlen jest najbardziej rozpowszechnionym pierwiastkiem na Ziemi – zawartość tlenu w jej skorupie wynosi 46,4%. Stanowi też 20,95% objętości atmosfery ziemskiej (23,25% wagowych). W postaci związków z innymi pierwiastkami wchodzi w skład hydrosfery (gdzie jego zawartość wynosi około 89% – woda) i litosfery jako tlenki (np. krzemionka (piasek) zawiera ok. 53% tlenu). W przyrodzie obieg tlenu odbywa się w cyklu zamkniętym. Rozpuszczalność tlenu w wodzie słodkiej wynosi 8,3 mg/l, a w wodzie słonej (3,5% soli) 6,6 mg/l (25 °C, 1 atm.)[7]. Tlen jest około dwa razy lepiej rozpuszczalny w wodzie niż azot[8]. Rozpuszczalność powietrza w wodzie wynosi 23 mg/l (25 °C, 1 atm.)[9]; powietrze rozpuszczone w wodzie zawiera 35,6% tlenu[7].

Historia

Odkrywcą tlenu jest polski alchemik Michał Sędziwój[10], który nazwał go „pokarmem żywota” (łac. cibus vitae)[10]. Sędziwój wiedział, że „pokarm żywota, ukryty w powietrzu” jest niezbędny do życia (ludzi, zwierząt i roślin) i że przedostaje się on z powietrza do krwi[10]. Sędziwój otrzymał tlen w drodze doświadczalnego rozkładu saletry potasowej podczas jej prażenia; swoje doświadczenie opisał w dziele Dwanaście traktatów o kamieniu filozofów (1604). Stwierdzał, że saletra jest ciałem złożonym, zawierającym „ducha świata” (tak nazwał tlen, uznając go za kamień filozoficzny), umożliwiającym życie ludzi i zwierząt. Wiedział więc, że gaz jest składnikiem powietrza i jest niezbędny do życia.

Tlen został odkryty ponownie przez Carla Sheele przed 1773, ale odkrycie nie zostało opublikowane do 1777. W tym czasie za odkrywcę tlenu od dwóch lat uznawany był Joseph Priestley, który otrzymał tlen ogrzewając tlenek rtęci(II) i zbierając wydzielający się gaz.

Ciekły tlen po raz pierwszy otrzymali profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zygmunt Wróblewski i Karol Olszewski, 5 kwietnia 1883 roku. Wcześniej, w 1877, mgłę skroplonego tlenu zaobserwowali niezależnie Szwed Raoul Pictet[11] i Francuz Louis-Paul Cailletet[12].

Łacińska nazwa tlenu oxygenium (z gr. oksy – kwaśny, gennao – rodzę), wprowadzona została przez Antoine Lavoisiera.

Polską nazwą „tlen” (od słowa „tlić”) zaproponował Jan Oczapowski przed rokiem 1851 i została ona zaakceptowana przez większość polskiego środowiska chemicznego w ciągu ok. 10 lat. Wcześniejsza polska nazwa „kwasoród” była dosłownym tłumaczeniem łacińskiej, a wprowadził ją Jędrzej Śniadecki[13][14].

W przyrodzie

Tlen jest pierwiastkiem biogennym.

Jest niezbędny organizmom tlenowym do przeprowadzenia fosforylacji oksydacyjnej będącej najważniejszym etapem oddychania. Niektóre organizmy beztlenowe giną w obecności niewielkich ilości wolnego tlenu. Organizm przeciętnego dorosłego człowieka zużywa w ciągu minuty ok. 200 ml (0,3 g) tlenu. Oddychanie czystym tlenem jest dość niebezpieczne, ponieważ podnosi on ciśnienie krwi i wywołuje kwasicę. Niedobór tlenu staje się niebezpieczny dla życia, gdy jego zawartość w powietrzu spada poniżej 10-12%.

Zastosowanie

Tlen jest stosowany w medycynie, do sporządzania mieszanek oddechowych do nurkowania, w przemyśle jako utleniacz, np. w palnikach acetylenowo-tlenowych.

Związki tlenu

Tlen wchodzi w skład wielu związków chemicznych o dużym znaczeniu przemysłowym: tlenków (w szczególności wody oraz dwutlenku węgla), nadtlenków (w szczególności nadtlenku wodoru), kwasów tlenowych, zasad. Jest też składnikiem większości związków organicznych o znaczeniu biologicznym np. białka, tłuszcze.

Poniżej tabela z listą produktów zawierających Tlen. Można sortować ( klikając w nagłówek kolumny ) oraz wyszukiwać bez odświeżania strony.

[table id=120 datatables_fixedheader=top datatables_fixedheader_offsettop=250 responsive=scroll responsive_breakpoint=device /]

Poniżej sposób jak zwiększyć ilośc tlenu w powietrzu. Pierwsze takie mieszkanie normobaryczne na świecie: <iframe width=”560″ height=”315″ src=” https://www.youtube.com/embed/WPBnAcuK7kw?list=PLApoy-0_jSDfr_3FOLkESiFnotR2iqreX” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

Autor: Dawid Pisarski 

Informacje o tym, że wietrzenie miejsca nauki korzystnie wpływa na procesy zapamiętywania – na pewno nie są reklamą okien, czy jakąś inną komercyjną głupotą! Nasz mózg potrzebuje tlenu! Jednak samo wietrzenie pokoju to za mało.

 

Działanie mózgu jest bardzo skomplikowane, dlatego omijając wszelkie trudne pojęcia i opisy (których nawet po kilkukrotnym przeczytaniu nie rozumiemy) napiszę tylko, że przyswajać wiedzę możemy dzięki połączeniom między komórkami mózgowymi, które wytwarzane są w trakcie zapamiętywania i nazywamy je synapsami. Aby informacja została przesłana potrzebny jest prąd elektryczny. Szacuje się, że mózg wytwarza wtedy prąd o mocy 25 W!

Skąd ten prąd się bierze? Przede wszystkim z tego co spożywamy. Mózg swą energię zawdzięcza glukozie, która znajduje się w owocach i warzywach. Sama glukoza to nie wszystko – do jej spalania potrzebny jest tlen. Przypomnijmy sobie wzór z lekcji chemii i biologii, który poznaliśmy w gimnazjum: C6H12O6 + O2 = CO2 + H2O + ENERGIA, z którego jasno wynika, że po procesie spalania glukozy, oprócz dwutlenku węgla i wody otrzymujemy ENERGIĘ!

Jeśli ilość tlenu zostanie zmniejszona – szybkość spalania glukozy także się zmniejszy – w rezultacie otrzymamy mniej energii. Ten niedobór spowoduje, że procesy umysłowe będą zachodziły wolniej. Jaki mamy na to wpływ?

1.Wietrz pokój!
W powietrzu jest 78% azotu, 21% tlenu i 1% innych gazów – taką właśnie mieszankę wdychamy do płuc. W wydychanym przez nas powietrzu ilość tlenu jest mniejsza – stanowi ok. 15% a ilość dwutlenku węgla sięga aż ok. 4%! Łatwo więc zauważyć, że z każdym oddechem w pomieszczeniu zamkniętym – ilość tlenu spada! Wietrząc pokój zapewniamy stały przepływ świeżego powietrza, w którym ilość tlenu jest większa.

2.Biegaj, pływaj – ĆWICZ!!
Podczas wysiłku fizycznego organizm pobiera większą ilość tlenu. Właśnie dlatego po krótkim wysiłku, odczuwamy więcej energii! Łatwo więc zauważyć, że po krótkim wysiłku fizycznym nasz mózg jest bardziej dotleniony. Szybciej zapamiętujesz. Powinniśmy więc w trakcie nauki robić krótkie przerwy na gimnastykę i dodatkowo regularnie uprawiać wybraną dyscyplinę sportową, co dodatkowo poprawi naszą kondycję i samopoczucie.


Ucz się szybciej i skuteczniej                                                                      http://szybkie-uczenie.blogspot.com/

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Baza wiedzy Awarena ALL
Logo
Shopping cart