O technologii DILEKA

Technologia DILEKA. ZASADA DZIAŁANIA

Dileka to rura, o zmiennej długości. Długość ta zmienia się w zależności od ilości wody do uzdatnienia. Gdy woda przepływa przez rurę wprawiana jest w ruch wirowy, co sprawia, że ponownie wchodzi w ruch po długim okresie stateczności.

Jest ona poddawana również działaniu podczerwieni wytwarzanej przez specjalne elementy ceramiczne wewnątrz obudowy. W wyniku powyższego, po przejęciu energii mechanicznej i elektromagnetycznej, woda s taje się mocno ożywiona i naładowana jonami.

Dileka działa jak skraplacz.

Kluczowy dla urządzenia materiał, czyli quaatom chips, umieszczony we wnętrzu rury Elementy te zaprojektowano tak, by wywoływały co najmniej 20 ruchów wirowych we wnętrzu w kierunk u zgodnym i przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, tworząc mierzalny prąd o napięciu do 5V. Umieszczono je w obudowach, z których każda ma spełniać określone zadanie.

Pod ciśnieniem wody, zaaranżowane pod złożonym kątem elementy i układ AquaAtom są w stanie generować miliony mikropęcherzyków i wiele wirów jednocześnie. Te dwa oddziaływania fizycznie odmładzają wodę podobnie do koryta nieuregulowanej rzeki.

Dileka czerpie inspiracje w zakresie złożoności swojej konstrukcji z rzecznego dna. Dodatkowo, dzięki intensywnym pracom BiR, Dileka posiada również następujące cechy, wzmacniające jej działanie:

  • Heksagonalny kształt wlotu, pozwalający na ustrukturyzowanie przepływu.
  •  Siatka o strukturze plastra miodu – wiele warstw siatki o heksagonalnych oczkach, wykonanej z tych samych materiałów, co elementy AquaAtom Chips, co w jeszcze większym stopniu pozwala na strukturyzację wody przy jednoczesnym generowania elektronów.
  • 90 stopniowy kąt wejścia i 45 stopniowy kąt wyjścia przy tytanowych stożkach Dźwięk, który powstaje gdy woda uderza w te płytki jest ustalony tak, by pozostawał w harmonii, stąd wyżej wymienione wartości kątowe. Tony oddziela interwał oktawy. Te fale dźwiękowe prowadzą do wytworzenia dodatkowej energii i wibracji molekuł wody, co przekłada się na restrukturyzację i aktywację substancji.
  •  Kule Fuelerenowe lub Buckminsterfullerene: 32 sfery wykonane z tego samego węgla co diamenty. W urządzeniach Dileka znajduje się ich wiele (począwszy od 2014 roku), co w dalszym ciągu zwiększa ilość wyzwalanej wewnątrz energii.
  • Wewnątrz kul znajdują się specjalnie projektowane ziarna, podobne do elementów AquaAtom Chips, których przeznaczeniem jest nadanie wodzie określonego charakteru. Magnez jest podstawowym minerałem stosowanym w wodzie pitnej i tej używanej w rolnictwie. Projekt osłon tych elementów i osłony elementów AquaAtom Chips ewoluował. Konkretne kąty pozwalają na wypychanie wody zarówno do wewnątrz, jak i na zewnątrz.

Grawitacja sprawia, że w wodzie zachodzi dalszy ruch, zanim przejdzie ona do kolejnej komory.

Dileka neutralizuje szkodliwy wpływ jaki ma chlor na żywe organizmy.

Elektryczność statyczna generowana przez elementy we wnętrzu urządzenia przekłada się na zwiększoną obecność elektronów, a tym samym prowadzi do elektrostatycznego
oddzielenia substancji chemicznych dodawanych do naszej wody. Na przykład, sprawia, że chlor zmienia się w kwas chlorowy (HClO / HCl). W miarę jak chlor zyskuje wolne elektrony, w wodzie pojawiają się 2 dodatkowe jony ujemne H 2 O+ 2CL . Ładunek elektryczny jonów chloru jest pełny, niniejszym nie reagują one z żadnym innym pierwiastkiem w organizmie. Innymi słowy, chlor staje się niegroźny. O technologi DIleka w PDF

Baza wiedzy PREMIUM
Logo