Lutet

LUTET

 

Zapotrzebowanie dzienne na Lutet: Nie określono

Lutet (Lu, łac. lutetium) – pierwiastek chemiczny z grupy lantanowców w układzie okresowym. Nazwa pochodzi od łacińskiej nazwy Paryża
Lutet występuje w skorupie ziemskiej w ilości 0,51 ppm

Właściwości fizyczne

Atom lutetu posiada 71 elektronów o konfiguracji [Xe] 4f145d16s2. Wchodząc w reakcję chemiczną atom traci dwa zewnętrzne elektrony i jeden elektron podpowłoki 5d, co jest nietypowe ponieważ reakcje innych lantanowców wykorzystują elektrony podpowłoki f. Atom lutetu jest najmniejszy spośród atomów lantanowców ze względu na kontrakcję lantanowców[4], co skutkuje tym, że lutet ma największą gęstość, temperaturę topnienia i twardość spośród lantanowców. Niektóre z tych właściwości mogą być wyjaśnione poprzez przynależność pierwiastka do bloku d układu okresowego, co daje mu częściowo właściwości cięższych metali przejściowych. Czasami lutet bywa, z tego względu klasyfikowany jako metal przejściowy, mimo, że IUPAC sklasyfikował go jako lantanowiec.

Zastosowanie

Izotop lutetu Lu jest stosowany w połączeniu z analogami somatostatyny do kurowania nowotworów pochodzenia neuroendokrynnego

 

Poniżej tabela z listą produktów zawierających Lutet. Można sortować ( klikając w nagłówek kolumny ) oraz wyszukiwać bez odświeżania strony.

[table id=76 datatables_fixedheader=top datatables_fixedheader_offsettop=250 responsive=scroll responsive_breakpoint=device /]

Baza wiedzy PREMIUM
Logo