P52 Grafen – Molekularny regenerator metalo-ceramiczno-grafenowy

P52 GrafenSport

 

Panther P52 GRAFEN to kolejna generacja preparatów firmy Panther Oil, wzbogacona o najnowsze osiągnięcia nanotechnologiczne.

Molekularny regenerator metalo-ceramiczno-grafenowy.

 

Panther GRAFEN moto SPORT & truck to najnowszej generacji molekularny regenerator metalo-ceramiczno-grafenowy do regeneracji czterosuwowych silników spalinowych, skrzyń biegów, mostów napędowych i układów hydraulicznych w pojazdach lub przemyśle oraz molekularny katalizator paliw, regenerator układu wtryskowego, reduktor cząstek stałych, reduktor toksyczności spalin, reduktor zużycia paliwa.

Panther P52 GRAFEN to kolejna generacja preparatów firmy Panther Oil, wzbogacona o najnowsze osiągnięcia nanotechnologiczne.
Dość długo trwały przygotowania do wprowadzenia na rynek tej wersji preparatu z uwagi na poszukiwania odpowiedniej odmiany grafenu i jego pochodnych. Wreszcie udało się dopracować formułę. Grafen okazał się być genialnym czynnikiem wpisującym się doskonale w specyfikę naszych produktów. Jego właściwości a szczególnie wyjątkowa przewodność elektryczna, oraz nadzwyczajna twardość, popchnęły tą technologię na nowy poziom, tak powstała trzecia generacja technologii Panther GP.

Produkty z grafenem błyskawicznie obniżają współczynnik tarcia, ze względu na swoje właściwości przyspieszają też wywołanie zjawiska „selektywnego przenoszenia materii”. Aby stworzyć kompleksowo działający produkt postanowiliśmy wzbogacić go o doskonale nam znane dotychczas stosowane komponenty molekularne. Lub odwrotnie, dotychczasowe świetnie działające komponenty wzbogaciliśmy o czynnik najnowszej generacji. Wyszedł z tego kompleksowo i szybko działający regenerator metalo-ceramiczno-grafenowy do regeneracji czterosuwowych silników spalinowych, skrzyń biegów, mostów napędowych i układów hydraulicznych.
Aby działanie było naprawdę kompleksowe, stworzyliśmy zestaw preparatów, wraz z preparatem P52 GRAFEN w zestawie znajduje się również preparat Panther P2 do paliwa, którego formułę również zmodyfikowaliśmy wzbogacając o najnowszą technologię.

Mamy więc zestaw produktów, które regenerują powierzchnie trące, obniżają współczynnik tarcia w mechanizmach, podnoszą ich sprawność, podnoszą moc silników, podnoszą moment obrotowy silników, wydłużają żywotność mechanizmów, obniżają zużycie paliwa, czyszczą wtryskiwacze, redukują emisję toksyn i cząstek stałych.

ZASTOSOWANIE DLA:

 • Czterosuwowe silniki spalinowe średniej i dużej mocy.
 • Skrzynie biegów, reduktory, mosty napędowe dyferencjały.
 • Układy hydrauliczne.Cechy produktu
 • Eliminuje „suche starty”.
 • Podnosi moment obrotowy.
 • Regeneruje – przywraca do nominału utracone parametry mechanizmów.
 • Blokuje procesy zużycia.
 • Podnosi sprawność silników i przekładni.
 • Redukuje hałas mechanizmów.
 • Wydłuża żywotność mechanizmów.
 • Obniża zużycie paliwa.
 • Czyści wtryskiwacze, pompowtryskiwacze.
 • Redukuje dymienie i cząstki stałe.

Czechowice, posiada dokument bezpieczeństwa wyrobu, atest Instytutu Medycyny Pracy – Spełnia wymagania normy ÖNORM Z1008. Jest bezpieczny zgodnie z normą UE (91/155/EEC)/(1999/45/EWG)/(WE nr 1272/2008 CLP)
Panther P52 GRAFEN moto SPORT & truck – jest następcą preparatu Panther P52 SPORT. Obecnie zyskał on jednak całkowicie nową formułę.
Sprawdzona kompozycja metalo-ceramiczna drugiej generacji została wzbogacona o najnowsze zdobycze nanotechnologiczne ostatnich lat – grafen. Grafen okazał się być strzałem w dziesiątkę a ściślej mówiąc pewna jego szczególna odmiana i jej pochodne. Nowy kompozyt w sposób nadzwyczajny wpisał się w koncepcję molekularnych aktywatorów uruchamiających szereg zjawisk w mechanizmach smarowanych olejami. Ze względu na swoje wyjątkowe i specyficzne właściwości w tym szczególnie wyjątkową przewodność elektryczną i nadzwyczajna twardość, okazały się być kluczowymi cechami dla nowej formuły regeneratora. Dzięki tym czynnikom uzyskujemy nową jakość – preparaty trzeciej generacji. Kontynuując linię poprzednika – postanowiliśmy podtrzymać koncepcje uniwersalnego i kompleksowego regeneratora najnowszej generacji, dla silników średniej i dużej mocy oraz przekładni i układów hydraulicznych w pojazdach osobowych, dostawczych, sportowych, terenowych, ciężarowych i maszyn ciężkich pracujących w trudnych warunkach.
Aby działanie produktu było kompleksowe powstał zestaw preparatów. W zestawie znajduje się jeden dozownik zawierający 10 ml preparatu Panther P52 GRAFEN SPORT do olejów oraz jeden dozownik preparatu Panther P2 5 ml do paliwa.
Stosując oba rozwiązania równocześnie wpływamy całościowo na zagadnienie regeneracji układów w pojazdach. Zastosowanie preparatu P52 do wybranego oleju uruchamia szereg zjawisk od znacznego obniżenia współczynnika tarcia, poprzez, redukcję utleniania i degradacji oleju, do wywołania zjawiska selektywnego przenoszenia materii, co w konsekwencji prowadzi do odbudowy utraconych parametrów ( zużytej warstwy ) i trwałego zabezpieczenia przed zużyciem węzłów tarcia w mechanizmach.
Ponadto stosowanie preparatu P2 do paliw silnikowych ( benzyna i on ) wpływa na cały szereg zjawisk tak dla układu zasilania paliwem jak i samego procesu spalania paliw. Preparat Panther P2, czyści i smaruje zarówno pompy wtryskowe, wtryskiwacze i pompowtryskiwacze, znacznie wydłużając ich żywotność a poprzez np. czyszczenie wtryskiwaczy przyczynia się do eliminacji znacznego zadymienia spalin. Tym samym ma to
już przełożenie na żywotność katalizatorów czy filtrów cząstek stałych. Do tego dochodzą właściwości katalitycznego dopalania paliw, co powoduje bardzo znaczne obniżanie toksyczności spalin nawet ponad 60% a zarazem znaczne obniżenie zużycia samych paliw nawet do 17-20%. Kompleksowe stosowanie naszych preparatów po prostu wydłuża żywotność pojazdów, pozwala uniknąć przestojów i bardzo kosztownych napraw a także redukować koszty paliwa i chronić środowisko, ale przede wszystkim podnosi parametry mechanizmów ze wzrostem momentu obrotowego włącznie.
OPIS DZIAŁANIA
Unikalna technologia zastosowana w Panther P52 GRAFEN przeznaczona jest do regeneracji, zabezpieczenia i zmniejszenia sił tarcia w mechanizmach smarowanych olejem. Preparat Panther P52 GRAFEN można mieszać ze wszystkimi rodzajami olejów, gdyż po mimo różnic w ich kompozycji, nie wstępuje z nimi w reakcje chemiczne. Nie powoduje zmian reologicznych środka smarnego, jest ich uszlachetniaczem a olej tylko jego nośnikiem.
Regeneracja przy użyciu Panther P52 GRAFEN polega na przywróceniu nominalnych rozmiarów i właściwej geometrii współpracujących powierzchni w mechanizmach, w których występuje tarcie, poprzez narostowe tworzenie warstwy ceramiczno-metalowej i grafenowej, zabezpieczającej powierzchnie trących się detali. Regeneracja przeprowadzana jest bez demontażu urządzeń, w trakcie ich normalnej eksploatacji. Procesy termodynamiczne zachodzące na powierzchniach trących, powodują narastanie warstwy metalo-ceramiczno-grafenowej we wszystkich miejscach a szczególnie w miejscach zużytych (wytartych). Narastanie stopniowo stabilizuje się wraz ze zmniejszaniem się współczynnika tarcia. Proces narastania sam optymalizuje szczeliny trących się detali i po osiągnięciu wartości nominalnych, zatrzymuje się samoczynnie, odbudowując powierzchnie. Oznacza to, że w miejscach bardziej zużytych lub tam gdzie powstały rysy, odbudowuje się grubsza warstwa niż w miejscach mniej zużytych, co w rezultacie prowadzi do odbudowy (pożądanej) geometrii trących się detali.
W skład, Panther P52 GRAFEN wchodzą: kompozyty metalo-ceramiczne i grafenowe z dodatkami i inhibitorami. W rezultacie dyfuzji preparatu Panther P52 w metalową powierzchnię, polepsza się struktura siatki krystalicznej metalu i tworzy unikalna warstwa wierzchnia (powstaje trwała nierozerwalna grafeno-ceramiczno-metalowa warstwa ochronna). Proces powstawania warstwy nazywany jest metalo-ceramizacją. Warstwa ta wypełnia, pokrywa i wyrównuje mikrodefekty i deformacje powierzchni poddawanych tarciu. Na skutek wysokiej temperatury, powstającej w miejscach lokalnego tarcia, następuje „zespalanie” cząsteczek Panther P52 GRAFEN. Stopione cząsteczki Panther P52 charakteryzują się wysokim stopniem adhezji z metalem, przenoszą cząsteczki metalu w zużyte miejsca, gdzie występuje najwyższa temperatura, spowodowana tarciem i tam dyfundują. W tych miejscach połączone cząsteczki metalu i Panther P52 (dyfundując), odbudowują powierzchnie, tworząc warstwę grafeno-ceramiczno-metalową.
Panther P52 GRAFEN SPORT należy stosować przede wszystkim do remontu oraz profilaktycznie, dla zabezpieczenia mechanizmów przed skutkami tarcia, przedłużając znacząco ich żywotność i czas bezawaryjnej pracy. Trwałość nowo utworzonej warstwy
wierzchniej jest znacznie większa i nie posiada żadnych znanych odpowiedników tak z uwagi na przewodność cieplną jak i ścieralność. Nanotechnologia Panther GP ( P52 ) jest inżynierią materiałowa na poziomie molekularnym.
Zasadnicze parametry warstwy ceramiczno-metalowej powstałej po obróbce:
● Współczynnik tarcia kinematycznego: 0,015 – tj. 10-cio krotnie mniejszy niż w przypadku urządzeń smarowanych tylko olejem lub smarem. (Współczynnik tarcia pary trącej stal po stali w oleju wynosi 0,15).
● Mikrotwardość – 4000-4500 MPa (400 – 450 kg/mm2) (dla porównania mikro- twardość stali wynosi przeciętnie 600 MPa (60 kg/mm2)
● Wytrzymałość na ściskanie: 2500 MPa (250 kg/mm2);
● Wysoka odporność obrobionej preparatem PANTHER P52 powierzchni na korozję agresywnymi substancjami chemicznymi.
KORZYŚCI EKSPLOATACYJNE TECHNOLOGII PANTHER P52
Remont, regeneracja i odbudowa geometrii detali w trakcie ich eksploatacji, poprzez tworzenie warstwy grafenowo-metalo-ceramicznej wypełniającej, pokrywającej i wyrównującej porysowania, defekty i wyżłobienia.
1.Nie trzeba demontować ani też wyłączać z eksploatacji mechanizmu, aby go wyremontować i zabezpieczyć przed tarciem.
2.W przypadku całkowitego (awaryjnego) wycieku oleju ze skrzyni biegów lub reduktora tylnego mostu – możliwość krótkotrwałej kontynuacji jazdy bez uszkodzenia mechanizmów. Znacznie zwiększa bezpieczeństwo i niezawodności mechanizmów, co nie jest bez znaczenia w ekstremalnych warunkach eksploatacji.
3.Zmniejszenie współczynnika tarcia spowodowane powstałą w procesie warstwą grafenowo-metaliczną i ceramiczną, tym samym zwiększenie sprawności mechanizmu – mocy silnika.
4.Zabezpiecza przed skutkami niepożądanego tarcia i wydatne zmniejsza współczynnik tarcia (do wartości po niżej 0,02), tym samym obniża wytwarzanie ciepła pomiędzy trącymi się metalowymi częściami.
5.Technologia zatrzymuje i zapobiega powstawaniu pittingu.
6.Powoduje zmniejszenie drgań i hałasu.
7.Podnosi i wyrównuje ciśnienie sprężania do wartości nominalnych.
8.Utwardza i podwyższa odporność na zużycie trących się powierzchni.
9.Wielokrotnie wydłuża trwałość mechanizmów, nawet do 10 razy.
10.Umożliwia wydłużenie przebiegów miedzy wymianami oleju, zmniejsza zużycie oleju
11.W warunkach niedostatecznego smarowania (np. przy wycieku oleju) wytworzona war- stwa umożliwia czasowo dalszą pracę (np. jazdę) urządzenia bez jego zniszczenia.
12.Preparat Panther P52 nie zmienia parametrów oleju czy smaru. Olej lub smar jest tylko jego nośnikiem.
13.Zabezpiecza podzespoły przed korozją i agresywnymi substancjami chemicznymi (waż- ne w przypadku stosowania złej jakości olejów).
14.Zmniejsza koszty remontu w porównaniu z tradycyjnym od 5 do 20 razy.
15.Wymiernie zmniejsza koszty przyszłych napraw urządzeń.
16.Efekt odbudowy powierzchni pozostaje również po kolejnych wymianach oleju (przynaj- mniej na 70 000 km przebiegu samochodu).
17.Technologia prosta i uniwersalna w stosowaniu. Niskim kosztem i niewielkim nakładem pracy uzyskuje się zwiększone bezpieczeństwo użytkowania pojazdu czy urządzenia.
18.Preparaty Panther P52 nie wymagają dodatkowych urządzeń w procesie obróbki. Produkt w stosowaniu nie wymaga serwisowania.
19.Preparaty można stosować do dowolnych urządzeń (również przemysłowych) po wcze- śniejszej konsultacji z producentem.
20.Panther P52 nie powoduje żadnych skutków ubocznych.

SILNIKI – OGÓLNE ZASADY STOSOWANIA

https://www.dropbox.com/s/7ol6b6c9x4vibzc/P52_GrafenSport.pdf?dl=0″ type=”icon Kliknij aby zobaczyć i pobrać materiały w PDF
Przechowywać w temperaturze po niżej +40°C, Nie spożywać !, Chronić przed dziećmi !

Baza wiedzy PREMIUM
Logo