🌟 Najlepsze rzeczy na świecie na stronie: Niebiański.pl 🎯 Wzory ideałów dla określonych celów na stronie: Awarena.pl 🎉Zniżki do 90% - sprawdź nasz program rabatowy

O technologii DILEKA

🌊 DILEKA – to urządzenie do aktywacji wody, które działa bez konieczności zasilania i konserwacji. Debiut produktu miał miejsce na japońskim rynku już w 1996 roku, a stworzyła go firma Tamura Co Ltd (formalnie: Epoch Environmental Technology Co).

🔬 DILEKA łączy w sobie najnowsze osiągnięcia naukowe, takie jak badania nad ruchem wirowym Viktora Schaubergera, proces strukturyzowania wody, sfery fulerenowe, generowanie podczerwieni i ultradźwięków, zaawansowaną nanotechnologię i badania nad oddziaływaniem fotoelektrycznym.

📚 Ponad 20 lat badań i rozwoju sprawiło, że połączenie technologii we wnętrzu DILEKA jest unikalne. Jest to jedna z najstarszych technologii tego typu na rynku, zdobywając klientów w sektorach B2B i B2C w różnych branżach, takich jak użytkowanie domowe, hydroponika, rolnictwo, przemysł spożywczy czy hodowla zwierząt.

🎯 Głównym celem aktywacji wody jest odzyskanie jej właściwości, które zostały utracone w wyniku dezynfekcji i recyrkulacji.

💧 Przeznaczeniem systemu Dileka jest przywrócenie pierwotnego stanu wodzie kranowej, bez dodawania nowych właściwości. Naszym celem jest odzyskanie pewnych właściwości wody, które były obecne przed jej uzdatnianiem.

🚰 Ludzie poszukują technologii, które pozwolą na wytworzenie bezpiecznej, naturalnej wody o pierwotnych właściwościach, bez konieczności ciężkiej konserwacji czy wymiany filtrów. Woda ze źródeł naturalnych nie tylko jest idealna do picia, ale również jest świetnym uzupełnieniem życia.

📊 Kluczowe statystyki DILEKA:

  • 💼 Marka cieszy się zaufaniem od 1996 roku
  • 🧑‍🤝‍🧑 Ponad 300 000 użytkowników
  • 🌍 120 państw
  • 📜 24 międzynarodowe patenty
  • ⏳ Długa żywotność (ok. 15 lat)
  • 🔧 Nie wymaga konserwacji, poza wymianą elementu ITB

✨ Wierzymy w odzyskanie niezanieczyszczonej, naturalnej wody, która będzie jak najbliższa wodzie źródlanej.

ANTIOKSYDACYJNE WŁAŚCIWOŚCI 🍇

Urządzenia Dileka korzystają z niewidzialnego dla oka światła podczerwonego 🚥, emitowanego przez AQUAATOM©, aby wywołać procesy fotoelektryczne, które w rezultacie generują elektrony. Elektrony te mają zdolność do przeciwdziałania procesom utleniania w organizmach żywych, co jest kluczowe dla wielu procesów biologicznych. W rzeczywistości, elektrody generowane przez urządzenia Dileka mogą pomóc w zapobieganiu chorobom związanym z utlenianiem, takim jak choroby serca ❤️, nowotwory 🧬 i choroby neurodegeneracyjne 🧠.

MAGNETYCZNE ODDZIAŁYWANIE 🧲

Dileka wytwarza nie tylko elektrony, ale także generuje niewielkie pole magnetyczne. To pole magnetyczne ma zdolność do przyciągania cząsteczek metali ciężkich 🧱 i innych toksycznych substancji ☣️, co pozwala na ich łatwiejsze usunięcie z wody 💧. Jest to szczególnie ważne w kontekście rosnącego zanieczyszczenia wód na całym świecie 🌍.

ZASTOSOWANIE W ROLNICTWIE 🌾

Dileka jest nie tylko używana do produkcji czystej, zdrowej wody pitnej 🚰. Jest również wykorzystywana w rolnictwie, gdzie może pomóc w oczyszczaniu wody używanej do nawadniania upraw. Poprzez usuwanie toksycznych substancji i metali ciężkich, Dileka pomaga zapewnić, że rośliny otrzymują czystą, zdrową wodę, co może przyczynić się do zwiększenia plonów 🌱 i poprawy jakości upraw 🍏.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WODĘ 💦

Rozwiązania oferowane przez Dileka są odpowiedzią na rosnącą potrzebę odpowiedzialnej gospodarki wodnej. Wszystkie podmioty, od gospodarstw domowych 🏠 po firmy 🏢, powinny być odpowiedzialne za wodę, którą otrzymują i odrzucają. Dileka pomaga w realizacji tej odpowiedzialności, oferując rozwiązania do oczyszczania i uzdatniania wody na miejscu.

Zgoda na urządzenia technologii Dileka wydana przez fundację „Midorino Chikyu Bouei Kikin – The Defense of Green Earth Foundation (DGEF)” jest potwierdzeniem skuteczności tych urządzeń 🏅. Obrazek pokazuje, jak elektrony wytwarzane przez Dileka były w stanie oczyścić rurę odpływową 🚰 znajdującą się obok domu, co jest tylko jednym z wielu dowodów na to, jak Dileka może przyczynić się do czystszej i zdrowszej przyszłości dla naszej planety 🌍💙.

Prezentacja w w SLIDERSHARE

💡 Technologia produkcji elementów AQUAATOM, wykorzystująca unikalne cechy metali ziem rzadkich i związków roślinnych, umożliwia generowanie dużych ilości elektronów oraz promieniowania podczerwonego, co przekłada się na wyjątkowe właściwości tych produktów. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych rozwiązań nanotechnologicznych, osiągnięto zwiększenie powierzchni wchłaniania nawet o milion razy, co umożliwiło wygenerowanie do 1800 elektronów na cm sześcienny. ⚛️

⚛️ Mechanizm działania opiera się na zjawiskach utleniania i redukcji, które odgrywają kluczową rolę w procesie oddzielania i ponownego łączenia się elektronów. W rezultacie powstają jony, które mogą mieć pozytywny lub negatywny ładunek. W przypadku elementów AQUAATOM mamy do czynienia z jonami ujemnymi, które poprzez zdolność do zwiększania ładunku energetycznego w danym związku, przyczyniają się do usunięcia szkodliwych wolnych rodników z organizmu. 🔌

⛈️ Istotnym czynnikiem wpływającym na nasze zdrowie jest również naturalna jonizacja atmosfery, której źródłem są zarówno zjawiska naturalne jak burze czy deszcz, jak i emisja szkodliwych substancji przez człowieka. W związku z rosnącą ilością zanieczyszczeń i zwiększoną obecnością jonów dodatnich, zwiększa się także ilość szkodliwych wolnych rodników. 😷

💧 Wykorzystanie technologii AQUAATOM w produkcji wody DILEKA pozwoliło na uzyskanie znaczącej poprawy jej właściwości prozdrowotnych, w tym m.in. na zwiększenie zdolności do zwalczania aktywnego tlenu o 65% w porównaniu do zwykłej wody kranowej. Rezultaty badań laboratoryjnych potwierdziły również 30% wzrost parametru SOSA, oznaczającego zdolność do zwalczania aktywnego tlenu. 🧪

👩‍⚕️ Korzyści zdrowotne wynikające z wprowadzenia jonów ujemnych do organizmu to m.in. zwiększona odporność, usunięcie substancji szkodliwych, zmniejszenie zmęczenia oraz wzmocnienie naturalnych zdolności do regeneracji. Dominująca obecność jonów dodatnich z drugiej strony może prowadzić do wzrostu występowania wolnych rodników, zwiększenia lepkości krwi, zakwaszenia i utlenienia krwi, przyspieszenia procesów starzenia czy zwiększenia ryzyka chorób serca.

🔬🧬 Kolejne kroki w technologii AQUAATOM przynoszą coraz bardziej obiecujące rezultaty. Procesy technologiczne stają się coraz bardziej zaawansowane, a nasze zdolności do manipulowania na poziomie nano umożliwiają osiągnięcie niewiarygodnej efektywności.

🔬🧬 Naświetlanie podczerwienią – AQUAATOM©, kluczowy element urządzeń Dileka emituje niewidoczną gołym okiem daleką podczerwień, występującą również w świetle słonecznym. Daleka podczerwień nie tylko jest korzystna dla komórek, ale również ma działanie antybakteryjne – wywołuje procesy fotoelektryczne we wnętrzu naszych urządzeń. Elementy AquaAtom wzbudza elektryczność statyczna generowana przez przepływ wody 400 – 1,000 mv, co pozwala im na wydzielanie światła. Promieniowanie w zakresie 4-14 mikronów stymuluje wzrost. Promieniowanie ciała ludzkiego zawiera się w zakresie 9,6 mikrona. Promieniowanie to ma sporo skutków ubocznych, w tym rozbijanie tłuszczy złożonych, co prowadzi do efektywnego detoksu i kontroli procesu utleniania.

🩺🔎 Choroba Legionistów – Dileka jest w stanie zwalczać bakterie takie jak e-coli czy legionella, dzięki dezynfekującemu oddziaływaniu podczerwieni i zdolności jakie jony ujemne wykazują w zakresie zatrzymywania proliferacji patogenów. W Japonii Dilekę poddano wielu testom przy wieżach chłodniczych, gdzie często występuje legionella, w gorących źródłach, spa czy hotelach. Z ponad 30 tys. firm korzystających z systemu, wiodące japońskie firmy jak Mitsubishi Motors, Japan Steel czy Kobe Seiko korzystają obecnie ze starszej wersji systemu, czyli Dileka 5040. Zapobiegają one chorobom czy ograniczają liczbę kolonii bakterii, spełniając lokalne normy.

🧼💧 Właściwości oczyszczające – Właściwości oczyszczające wody Dileka wynikają z zawartości elektronów i niskiego napięcia powierzchniowego. Chodzi tu o kąt powierzchni na której znajduje się woda w odniesieniu do najwyższego punktu kropli. Na przykład, woda odkażana z użyciem chloru zbiera się w duże, okrągłe krople. Jednak woda cechująca się nadmiarem elektronów wygląda na bardziej „płaską”. Elektrony mogą również wyrównać ładunek elektryczny pyłu, szlamu czy kurzu, a te mniej będą przylegać do otaczających powierzchni.

🪜🛠️ Wpływ elektronów na rdzę i kamień – Elektrony generowane przez urządzenia Dileka będą oczyszczać i chronić rury przed rdzą, kamieniem i bio-filmem. Czerwoną rdze częściowo usuwają, i zmieniają w czarną (FeO(OH) -> (Fe3O4). W odróżnieniu do tlenku żelaza, rdza czarna nie rozprzestrzenia się, wzmacnia rury, chroni je przed dalszą korozją i wydłuża ich żywotność.

🌎💧 Krytyczne znaczenie uzdatniania wody – Cykl związany z dostarczaniem wody pogarsza się. Jakikolwiek proces nie jest wykorzystywany do uzdatniania (chlorowanie, ozonowanie, lub oba), woda powtórnie wykorzystywana pozostaje zanieczyszczona i nie może być przywrócona do stanu pierwotnego. Uzdatnianie wody musi być powierzone innym podmiotom, nie tylko tym odpowiedzialnym za gospodarkę wodną: gospodarstwom domowym, firmą – wszystkie te podmioty powinny być odpowiedzialne, za wodę którą otrzymują i odrzucają.

🎯💧 Cel Dileka – Odzyskanie utraconych właściwości wody, a tym samym obniżenie zależności od oczyszczania, i tworzenie obecności elektronów, wspomagających procesy życiowe i oczyszczających środowisko.

🔄🛠️ Bezobsługowość Dileka – Dileka to technologia, która nie wymaga konserwacji. Nie posiada części zamiennych i nie wymaga czyszczenia, co przekłada się na długi cykl życia. Nie eliminuje wapnia i innych ciężkich minerałów, ale zapobiega ich przyleganiu do rur.

🔬💧 Charakterystyka i zastosowanie – Dileka to nie filtr, a więc zaleca się instalację filtra przed systemem, zwłaszcza gdy wykorzystuje się go w obszarach o wysokim stężeniu kamienia lub metali ciężkich. Jest niezastąpiony przy uzdatnianiu wody gruntowej.

💼🏭 Rozwój, produkcja i sprzedaż – Technologia Dileka posiada przewagę nad konkurencyjnymi systemami generującymi jony ujemne, które zazwyczaj tworzone są przez elektrolizę i cechują się krótką żywotnością. Te systemy wymagają serwisu, wymiany części i zewnętrznego zasilania. Dileka, będąc najbardziej zaawansowanym systemem uzdatniania wody, dostępnym w rozsądnej cenie, umożliwia nawet zwykłym gospodarstwom domowym udział w procesie ochrony środowiska.

💻🌐 Gdzie zamówić Dileka?

– Można zamówić Dileka na stronach internetowych: http://www.tabelazdrowia.pl oraz https://sklep.blazar.pl/.

👨‍🔬🌱 Biogram projektanta – Kikuo Tamura – Tamura jest prezesem EPOCH ENVIRON TECH. Urodzony w 1942 roku, jest absolwentem TOKYO ZOKEI UNIVERSITY. Jego kariera zaczęła się od architektury, ale szybko zaczął skupiać się na możliwościach usprawnienia środowiska, w którym żyjemy. Jego badania nad wpływem jonów ujemnych na architekturę zapoczątkowały rozwój technologii Dileka. Zaprojektował ekologiczny dom, wykorzystując swoją wiedzę o jonach ujemnych. Założył organizację non-profit – „Stowarzyszenie na rzecz myślenia o zdrowiu i życiu”. Przez lata, na prośbę japońskiego resortu zdrowia i różnych firm, rozwijał i produkował sprzęt do zapobiegania rozprzestrzeniania się legionelli.

⚡ Generowanie elektryczności statycznej przez elementy wewnątrz urządzenia skutkuje zwiększonym obecnością elektronów, co z kolei umożliwia elektrostatyczne oddzielenie substancji chemicznych dodawanych do wody. Na przykład, sprawia to przekształcenie chloru w kwas chlorowy (HClO / HCl). 🌊 Kiedy chlor otrzymuje wolne elektrony, w wodzie pojawiają się dwa dodatkowe jony ujemne, H 2 O+ 2CL. 💡 Ładunek jonów chloru staje się całkowity, co oznacza, że nie wchodzą one w reakcje z innymi elementami obecnymi w ciele. Zatem, chlor staje się nieszkodliwy. 💚

O technologi Dileka w PDF

Baza wiedzy Awarena ALL
Logo
Shopping cart