🌟 Najlepsze rzeczy na świecie na stronie: Niebiański.pl 🎯 Wzory ideałów dla określonych celów na stronie: Awarena.pl 🎉Zniżki do 90% - sprawdź nasz program rabatowy

Chlor

Chlor

Zapotrzebowanie dzienne na CHLOR:

Zalecane normy dietetyczne na Chlor dla różnych grup ludności

Grupy ludnościZalecane normy dietetyczne [g / dzień]Bezpieczna maksymalna dawka nie powodująca ryzyka efektów ubocznych
[g / dzień]
Dzieci 1-3 lat1,52,3
Dzieci 4-8 lat1,92,9
Chłopcy 9-13 lat2,33,4
Młodzież męska 14-18 lat2,33,6
Mężczyźni 19-30 lat 2,33,6
Mężczyźni 31-50 lat2,33,6
Mężczyźni 51-70 lat2,03,6
Mężczyźni powyżej 70 lat1,83,6
Dziewczęta 9-13 lat2,33,4
Młodzież żeńska 14-18 lat2,33,6
Kobiety 19-30 lat 2,33,6
Kobiety 31-50 lat2,33,6
Kobiety 51-70 lat2,03,6
Kobiety powyżej 70 lat1,83,6
Kobiety ciężarne do 18 lat2,33,6
Kobiety ciężarne 19-50 lat2,33,6
Kobiety karmiące do 18 lat2,33,6
Kobiety karmiące 19-50 lat2,33,6

*(według Dietary Reference Intakes ustalone przez National Academy of Sciences, Food and Nutrition Board, USA)

 

Chlor jest żółtozielonym gazem około dwa i pół razy cięższym od powietrza, o nieprzyjemnym, duszącym zapachu, silnie trującym. Jest silnym utleniaczem, wybielaczem i środkiem dezynfekującym. Wchodzi w skład wielu powszechnie spotykanych soli oraz innych związków.

Chlor używany jest w instalacjach do uzdatniania wody, na ostatnim etapie procesu, gdzie w reakcji gazowego chloru z wodą tworzy się, posiadający silne właściwości dezynfekujące, kwas podchlorawy oraz HCl. Produktem ubocznym powstającym podczas procesu chlorowania wody jest toksyczny dla ludzi chloroform, powstający w reakcji chloru ze związkami organicznymi występującymi w źle oczyszczonej wodzie. Do ogólnie pojętej dezynfekcji stosuje się wiele różnych związków chloru (przede wszystkim chloroaminy), szerokie zastosowanie znalazł także jako wybielacz (papieru, tkanin).

Chlor był stosowany jako gaz bojowy podczas I wojny światowej, ale został wyparty przez bardziej skuteczne środki.

Chlor jest szeroko stosowany do wyrobu wielu produktów używanych na co dzień – antyseptyków, barwników, pożywienia, środków owadobójczych, farb, produktów naftowych, tworzyw sztucznych, lekarstw, wyrobów włókienniczych, rozpuszczalników, itd.

Występowanie

 
Halit jest głównym minerałem zawierającym chlor

W przyrodzie chlor występuje w ilości 0,19%[14] (wagowo), tylko w postaci jonu chlorkowego Cl, który jest głównym anionem występującym w oceanach. Jony chlorkowe stanowią ok. 1,9% masy wszystkich oceanów. Jeszcze większa koncentracja chlorków występuje w wodach słonych jezior (w Morzu Martwym ok. 21%) i podziemnych złożach solanki.

Większość chlorków jest rozpuszczalna w wodzie, dlatego w większych ilościach w stanie stałym można je znaleźć tylko w suchym klimacie lub podziemnych złożach soli. Główne minerały zawierające chlor to halit (sól kamienna, NaCl), sylwin (chlorek potasu) i karnalit (uwodniony podwójny chlorek potasu i magnezu).

Znaczenie biologiczne

Jest powszechny w przyrodzie i występuje w większości organizmów żywych. Chlor ma duże znaczenie biologiczne, należy do makroelementów. Jony chloru należą do głównych anionów w płynach organizmu, a kwas solny jest używany do trawienia przez wiele zwierząt (wydzielany w żołądku). W organizmie człowieka o wadze 70 kg znajduje się około 95 g chloru.

Toksyczność

Gazowy chlor działa drażniąco na układ oddechowy i błony śluzowe, może prowadzić do obrzęku płuc, a w dużych stężeniach do śmierci. W powietrzu jest wyczuwalny przy stężeniu 3,5 ppm, ale stężenie niebezpieczne to 1000 ppm. Z powodu tych właściwości był stosowany jako broń chemiczna w czasie I wojny światowej. Wartość średnia ważona dopuszczalna w długim przedziale czasu (8 godzin na dzień) nie powinna przekroczyć 0,7 mg/m3; NDSCh wynosi 1,5 mg/m3.

Ciągłe wystawienie na działanie niskich stężeń chloru osłabia płuca i zwiększa podatność na inne choroby płuc.

Trujące gazy (trichlorek azotu) mogą się wydzielać przy kontakcie wybielaczy zawierających chlor z moczem, a także z amoniakiem lub innymi produktami czyszczącymi.

Poniżej tabela z listą produktów zawierających Chlor. Można sortować ( klikając w nagłówek kolumny ) oraz wyszukiwać bez odświeżania strony.

[table id=29 datatables_fixedheader=top datatables_fixedheader_offsettop=250 responsive=scroll responsive_breakpoint=device /]

Baza wiedzy Awarena ALL
Logo
Shopping cart