🌟 Najlepsze rzeczy na świecie na stronie: Niebiański.pl 🎯 Wzory ideałów dla określonych celów na stronie: Awarena.pl 🎉Zniżki do 90% - sprawdź nasz program rabatowy

ANTYMON

Antymon

Zapotrzebowanie dzienne na ANTYMON: Nie ustalono 

Antymon nie reaguje z kwasami nieutleniającymi, gdyż potencjał standardowy Sb(III)/Sb wynosi 0,15 V. Gorący stężony kwas siarkowy wprowadza antymon do roztworu w postaci jonów Sb3+, a gorący stężony kwas azotowy przeprowadza antymon w biały i trudno rozpuszczalny kwas antymonowy. Antymon występuje w roztworze w postaci jonów Sb3+, SbO2 (antymoniny) oraz SbO3 (antymoniany). Antymon tworzy trzy tlenki: SbIII2O 3, SbV2O 5 oraz mieszany SbIII SbV O 4[5]. Antymonyl (−Sb=O) tworzy rozpuszczalny kompleks z kwasem winowym, winian antymonylu i potasu K(SbO)C4H4O6, znany jako środek wymiotny „emetyk” (łac. emeticus – wymioty).

Antymon-125, jeden z izotopów antymonu, emituje cząstki beta o energiach od 94 do 621 keV oraz promienie gamma o energiach od 35 do 671 keV. Antymon-125 najłatwiej gromadzi się w płucach i kościach. Dopuszczalna aktywność w organizmie wynosi 1,5 MBq.

Zastosowania

 

  • stop drukarski
  • stop łożyskowy
  • zapałki
  • w domieszkowaniu półprzewodników – na przykład InSb (antymonek indu) tworzy półprzewodniki typu „n”
  • utwardzacz w stopach ołowiu
  • dawniej do wywoływania wymiotów jako tzw. pigułka wieczysta – mała kuleczka odlana z antymonu, która po połknięciu powodowała gwałtowne wymioty, po czym mogła być użyta ponownie[

 

Występowanie

Przybliżona zawartość antymonu w skorupie ziemskiej wynosi od 0,2 do 0,5 ppm (ok. 0,000023% wagowo). Rudami antymonu są antymonit (Sb2S3) i ulmanit (NiSbS)

 

Poniżej tabela z listą produktów zawierających Aktyn. Można sortować ( klikając w nagłówek kolumny ) oraz wyszukiwać bez odświeżania strony.

[table id=15 datatables_fixedheader=top datatables_fixedheader_offsettop=250 responsive=scroll responsive_breakpoint=device /]

Baza wiedzy Awarena ALL
Logo
Shopping cart